Laddar Evenemang

Sommarkortet - tävling i våra sociala medier.

  1. Tävlingens arrangör

Tävlingen ordnas av Träningsverket AB, Handelslänken 1, 22150 Jomala, tel. (018) 23003.
Med ”Arrangör” avses härefter Träningsverket AB i dessa regler. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Instagram.

 

  1. Tävlingens giltighetstid

Tävlingen är i kraft på Träningsverkets Instagram-sida 26.04– 14.05 kl: 12.00. 

 

  1. Deltagande i tävlingen och restriktioner kring vem som får delta
    Du kan delta i tävlingen genom att gilla och dela inlägget samt kommentera i inläggets kommentarsfält. Tävlingen är öppen för privatpersoner. Personer mellan 13 – 18 år kan delta i tävlingen med målsmans tillstånd (nyckelgym för 16+). Träningsverkets anställda kan inte delta i tävlingen.

 

  1. Vinster

Tävlingsvinsten är ett Sommarkort, värde 140€.
Vinsten kan inte kombineras med andra erbjudanden och medlemskap. 

 

  1. Val av vinnare och meddelande om vinsten

Tävlingens vinnare dras på måndag 15.05 efter kl: 12.00 och vinnaren kontaktas via Instagram. Ifall vinnaren inte kan nås inom två (2) dagar efter dragningen, så förbehåller vi oss rätten att dra en ny vinnare.

 

  1. Hantering av personuppgifter

Vid deltagande i tävlingen ger deltagaren arrangören rätt att samla in, spara och hantera personuppgifter för tävlingen. Alla personuppgifter hanteras i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter som getts i samband med tävlingen samlas inte in för något marknadsföringsregister, överlåts inte till tredje parter i kommersiellt syfte och används inte heller i direktmarknadsföringssyfte. Tävlingsdeltagarnas uppgifter sparas till och med 28.2.2022.

 

  1. Arrangörens ansvar

Arrangörens ansvar gentemot tävlingsdeltagarna begränsas till tävlingens vinst i fråga om dess mängd och värde. Arrangören ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som en tävlingsdeltagare eller vinnaren i tävlingen orsakats, oberoende av hur skadan uppkommit. Arrangören ansvarar inte för eventuella tekniska störningar.

 

  1. Tävlingsreglernas bindande kraft

Genom att delta i tävlingen förbinder deltagarna sig till att följa tävlingens officiella regler och arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsreglerna.

 

Publicerades 11/02/2023 11:05