Stora Hälsopaketet

Om man vill göra en större satsning rekommenderar vi att man kör ett hälsoprojekt via oss. I ett hälsoprojekt ingår först styrke- och konditionstester samt kroppskompositionsmätning. Därefter ingår träning (både gruppträning och i gym) i ett visst antal veckor (minst 10), varefter nya tester och mätningar görs för att utvärdera resultatet.

Under perioden får de som deltar i projektet ”peppmejl” från oss regelbundet, för att hålla fokus och motivationen på topp.

Det finns en standardmodell för hur hälsoprojektet kan se ut, men naturligtvis är vi även här flexibla och gör lösningar som passar er bäst. Mera information om olika alternativ fås vid kontakt med oss!