Lena och Kent

Lena och Kent är ett par som har tränat på Träningsverket sedan 2009. Det började med att Lena ville komma igång med sin träning och en hälsosammare livsstil efter tre graviditeter och förlossningar, varpå Kent såg hur bra Lena mådde av förändringen och valde att också han börja ungefär ett halvår senare. I dag tränar de till viss del tillsammans och till viss del var för sig. Träningsfrekvensen handlar om 3-4 gånger i veckan litet beroende på hur deras dagar ser ut. Varje vecka gör de tillsammans en plan för att få in träningen i vardagen, och utöver träningen på Träningsverket blir det även promenader.

Lena och Kent går mest på gruppträningar, tillsammans går de gärna på både cycling och CXWORX.
Lena går även gärna på BodyPump och tränar i gymmet, samt testar litet nytt ibland.
Kent är intresserad av gymträning och planerar att börja med det, men tycker att det kräver mycket mera självdisciplin än gruppträningen där man får hjälp med peppningen. Dessutom gillar han att gå på morgonklasserna.

Kent menar att det han främst får ut av sin träning är bättre sömn, han känner sig piggare och har mera energi överlag. Lena håller helt med.

De saker de lyfter som positiva med att träna på just Träningsverket är att här finns möjlighet till barnpassning och det ordnas en hel del evenemang, både större (som t.ex medlemsfester, utmaning 15medPaolo) och mindre (långpass, frukostar etc). De gillar också att det inte är något bokningssystem till klasserna, utan att man kan komma när man har passligt och inte behöver känna sig låst vid en bokning. Gemenskapen på anläggningen är något som de även värderar högt.