70 är det nya 50 och det finns ingen anledning att låta livskvaliteten sjunka i onödan på äldre dagar. Fysisk aktivitet är oerhört viktigt för att motverka och förebygga åldersrelaterad ohälsa, till exempel minnessjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och artros mm. En medicinsk tränare har specialkunskap gällande den seniora kroppen, så att din träning både blir trivsam och ger maximal effekt hela livet!