Vår medicinska tränare

Jessica Pettersson

Som medicinsk tränare fungerar jag som en brygga mellan sjukvården och din förmåga att bedriva din egen träning. Det finns tydliga riktlinjer och forskning som visar hur träning kan hjälpa mot stress, övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, skador i rörelseapparaten och åldersrelaterade sjukdomar.

Med specifik träning utformad för din unika situation får du bästa möjliga förutsättning för att må bättre. Jag hjälper dig med ett individuellt träningsprogram för träning på lång sikt, anpassat för just din hälsa, diagnos och situation.

Jag är utbildad vid The Academy i Stockholm, där man definierar medicinsk träning så här:
Medicinsk träning är en måldefinierad fysisk aktivitet där målet är att motverka/förebygga sjukdomar och ohälsa hos individer som på grund av fysisk eller psykisk ohälsa upplever en begränsning eller befinner sig i riskzonen för att drabbas av en sjukdom.