Personlig träning i liten grupp

Vi erbjuder personlig träning för mindre grupper. Om ni är en grupp på 4-7 personer som har samma målsättning eller önskar samma tema för träningen är det möjligt att boka personlig träning för företagsgruppen. Exempel på målsättning eller tema kan vara:

– Funktionell träning
– Rehabilitering
– Komma igång med träningen
– Rygg, axlar, höft
– Öka i styrka
– Öka i kondition

I dessa fall träffas och tränar ni i grupp tillsammans med er PT som peppar er genom ert skräddarsydda program.

Minsta rekommenderade antal träningar för PT i liten grupp är 5 träningar, men det är fördelaktigt med flera. Kontakta oss gärna för mera information och prisuppgifter.