Fördelar

Fysisk inaktivetet ger dålig ork som kan sänka effektiviteten under arbetsdagen. Med träning, motion och rätt kost kan man öka de anställdas välbefinnande och arbetsglädje, vilket naturligtvis är mycket lönsamt för företaget!

Exempel på vad en hälosammare livsstil ger era medarbetare:
– Ökad motivation och engagemang
– Bättre arbetsprestationer
– Ökad arbetstrivsel
– Minskad risk för utslagning och rehabkostnader
– Vetskapen om att vara en värdefull resurs
– Lägre sjukfrånvaro

I dag talar man om att ration är 1:5. Det betyder att för varje 1 euro som du satsar på personalens välmående så får du 5 gånger tillbaka genom ökad produktivitet, ökad kvalitet och minskad sjukfrånvaro samt minskad personalomsättning. Minskad personalomsättning relateras till att den anställde trivs bättre med sig själv, ökar sitt värdesättande av sina arbetsuppgifter samt känner sig mer värdefull och delaktig i företaget.

Idag subventionerar ca 150 företag sina anställdas träning hos oss.