Rehabilitering

En kombination av behandling och träning är ofta den bästa metoden vid rehabilitering. Det ökar chanserna för att du ska bli helt återställd. Samtidigt minimeras riskerna för att problemen ska komma tillbaka. Ju tidigare problemen behandlas – desto bättre resultat!

Under de tre första månaderna av rehabiliteringen erbjuder vi därför ett rehabiliteringskort till ett förmånligt pris för dig som är ny kund hos oss. Kortet kostar 50 euro/månad och gäller i max tre månaders tid.