Villkor för nyckelgym

Med ditt personliga kort och din kod har du tillträde till gymmet även utanför ordinarie öppettider. När du registrerar ditt kort mot läsaren vid ytterdörren och slår in din personliga kod blir ditt träningsbesök registrerat. Med nyckelgymsfunktionen har du mellan kl. 00:00-24:00 tillgång till gymmet alla veckans dagar. (Träningsverket förbehålls rätten att vid behov korrigera öppettiderna.) Nyckelgymsfunktionen innebär ett förtroende som i gengäld kräver ansvar av dig som medlem:

Personligt
Nyckelkortet är personligt och får ej överlåtas. Förlorar du ditt kort, kontakta i sådant fall Träningsverkets reception omgående. Nytt kort fås mot en avgift på 10 euro. Träningsverket har rätt att fotografera alla nyckelgymsmedlemmar för identifiering av tränande. Åldersgräns 16år.

Inpassering och utpassering
Inpassering gäller endast dig som nyckelmedlem och du får inte släppa in andra personer, ej heller andra medlemmar, med ditt kort. Kontrollera alltid att ytterdörren är låst då du kommer och går. Lämna gärna lokalerna i god tid innan stängning då larm utlöses om någon är i lokalerna efter stängning. Kostnaden för eventuell utryckning faktureras den medlem som inte lämnat gymmet i tid.

Släppa in andra
Om medlem släpper in andra personer/medlemmar oberoende om de är nyckelgymsmedlem eller ej så kan medlem debiteras 100€ samt spärrning av träningskort ske.

Ej fungerande kort
Ifall nyckelkortet inte fungerar eller du glömt din personliga kod, kontakta i så fall receptionen under de bemannade öppettiderna.

Tillträde i gym
Nyckelgymsfunktionen gäller för gym, konditionsdel samt omklädningsrum. Övriga utrymmen skall ej beträdas under de obemannade öppettiderna.

Trivselregler och träningsföreskrifter
Visa hänsyn till andra medlemmar i gymmet och lämna lokalen och utrustning i ordning och i fint skick efter dig. Misskötsel kan leda till att nyckelfunktionen avslutas. Skadegörelse, brott eller stöld polisanmäls och ersättning kan påyrkas. Har något gått sönder eller har något annat skett, låt oss gärna veta så vi kan åtgärda eller hjälpa.

Drogpolicy
Att vara påverkad eller att nyttja alkohol eller rusningsmedel i Träningsverkets lokaler är strikt förbjudet och resulterar i avstängning.

Lokalvård
Ge utrymme åt lokalvårdare att göra sitt jobb så att det hålls rent och fint på Träningsverket.

Säkerhet och ansvar
Invid receptionen finns en informationstavla med kontaktuppgifter för att använda vid t.ex. en olycka eller annat som kräver rapportering. Du behöver känna till lokalernas utrymningsvägar.
All träning sker på eget ansvar och lokalerna är även kameraövervakade samt larmade.