Bindningstid och frysning

Jag ska jobba utomlands en längre tid, vad ska jag göra med mitt medlemskap?
Om du ska arbeta eller studera utomlands minst två månader så kan du frysa ditt medlemskap. För att frysa ditt medlemskap behöver du komma in och skriva under en frysningsblankett.

Jag är sjuk, och kan inte träna, hur kan jag lösa det med mitt medlemskap?
Om du är sjuk eller skadad och har ett läkarintyg på att du inte kan träna på minst en månad kan du frysa ditt medlemskap för denna period. För att göra en frysning behöver du komma in och skriva under en frysningsblankett samt uppvisa intyg över sjukdom/skada. Observera att du behöver lämna in intyget så snart du kan då vi inte godkänner frysningar retroaktivt.

Jag är fortfarande bunden en viss tid framöver men kan/vill inte träna längre, vad gör jag?
Du kan överlåta ditt kort. Här behöver både du som överlåter medlemskapet och den person som tar över det komma in till Träningsverkets reception för att skriva under en överlåtelseblankett. Kontakta oss gärna för mera information.

Jag är gravid och kommer inte kunna träna på ett tag, hur skall jag göra då?
Då har du möjlighet att frysa ditt medlemskap mot uppvisande av läkarintyg i receptionen.